اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

روز: اکتبر 14, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

باربری در منطقه کوهک
باربری در شمال تهران

باربری در منطق کوهک

امروزه باربری و حمل بار به امری تخصصی تبدیل شده است. انجام اسباب‌کشی برای خانواده با توجه به رشد ساختمان‌سازی و ساخت برج‌های مرتفع سخت شده است. بسته‌بندی‌های غیراصولی از دیگر عواملی است که می‌تواند باعث ورود آسیب به بار