اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

روز: می 28, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اتوبار و باربری در نیاوران
باربری در شمال تهران

باربری و اتوبار نیاوران

امروزه‌ با توجه به افزایش جمعیت و گسترش ارتباطات نیازبه امکانات و تجهیزات در امور مختلف جامعه بیش از پیش احساس می‌‌شود. درگذشته افراد برای انجام کارهای سخت، خود دست به کار می‌شدند. هرطور که شده آن را انجام می‌دادند.