اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

اتوبار و باربری منطقه ۱۶ تهران

ما به تمام نقاط منطقه ۱۶ خدمات رسانی میکنیم ،
کافی است با ما تماس بگیرید: 

باربری منطقه ۱۶ تهران : اتوبارباغ آذری ،اتوبار تختی ،اتوبار جوادیه ،اتوبار خزانه،
اتوبار 
شهرک بعثت ،اتوبار علی آباد ،اتوبار نازی آباد ،اتوبار یاخچی آباد

 تلفن ۲۴ ساعته ما برای مشاوره و رزرو سرویس در مناطق مذکور

خط ویژه تهران

۰۲۱۲۲۸۴۰۱۶۵ اتوبار شمال تهران
۰۲۱۶۶۵۳۹۷۰۹ اتوبار جنوب تهران
۰۲۱۸۸۷۸۴۳۰۱ اتوبار مرکز و شرق تهران
۰۲۱۴۴۹۵۴۱۱۸ اتوبار غرب تهران

باربری منطقه ۱۶ تهران : باربری باغ آذری ،باربری تختی،
باربری جوادیه ،باربری خزانه ،باربری شهرک بعثت،
باربری 
علی آباد ،باربری نازی آباد ،باربری یاخچی آباد

باربری باغ آذری ،باربری تختی،
باربری جوادیه ،باربری خزانه ،باربری شهرک بعثت،
باربری 
علی آباد ،باربری نازی آباد ،باربری یاخچی آباد