اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

اتوبار و باربری منطقه ۱۱ تهران

ما به تمام نقاط منطقه ۱۱ خدمات رسانی میکنیم ، کافی است با ما تماس بگیرید: 

باربری منطقه ۱۱ تهران : اتوبارآذربایجان ،اتوبار آگاهی،اتوبار اسکندری ،اتوبار امیریه،
اتوبار انبارنفت ،اتوبار جمالزاده –اتوبار حشمت الدوله ،اتوبار جمهوری ،اتوبار خرمشهر،
اتوبار 
راه آهن ،اتوبار شیخ هادی ،اتوبار عباسی ،اتوبار فروزش –اتوبار امیربهادر،
اتوبار 
فلسطین – انقلاب ،اتوبار قلمستان –اتوبار برادران جوادیان ،اتوبار مخصوص،
اتوبارمنیریه ،اتوبار میدان حر ،اتوبار هلال احمر

تلفن ۲۴ ساعته ما برای مشاوره و رزرو سرویس در مناطق مذکور

خط ویژه تهران

۰۲۱۲۲۸۴۰۱۶۵ اتوبار شمال تهران
۰۲۱۶۶۵۳۹۷۰۹ اتوبار جنوب تهران
۰۲۱۸۸۷۸۴۳۰۱ اتوبار مرکز و شرق تهران
۰۲۱۴۴۹۵۴۱۱۸ اتوبار غرب تهران

باربری منطقه ۱۱ تهران : باربری آذربایجان،باربری آگاهی، باربری اسکندری ،باربری امیریه ،باربری انبارنفت ،باربری جمالزاده –باربری حشمت الدوله ،باربری جمهوری ،باربری خرمشهر،باربری راه آهن ،باربری شیخ هادی ،باربری عباسی ،باربری فروزش –باربری امیربهادر ،باربری فلسطین –باربری انقلاب ،باربری قلمستان –باربری برادران جوادیان ،باربری مخصوص ،باربری منیریه ،باربری میدان حر ،باربری هلال احمر